Ergoterapeut helle hammer mortensen forsidebanner

Genoptræning & behandling af autoriseret ergoterapeut

Som ergoterapeut hjælper jeg mine klienter med at nå deres personlige mål og opnå bedre trivsel og livskvalitet gennem målrettet genoptræning af de færdigheder, der kræves for at kunne klare dagligdagens aktiviteter.

Jeg har startet Personlig Ergoterapi, fordi jeg oplever at mange efterspørger et fleksibelt tilbud om hjælp til at leve et aktivt og meningsfuldt liv.
Den nærmeste familie er måske geografisk langt væk, eller har travlt med egen familie og job, og hjælpen fra det offentlige er ikke tilstrækkelig.

Jeg tilbyder den ønskede hjælp i form af træning, behandling og praktisk hjælp til selvhjælp i klientens eget hjem, så mine klienter kan få det bedst mulige liv.

Helle Hammer Mortensen er ergoterapeut og forfatter


Baggrunden for Personlig Ergoterapi

Som ergoterapeut har jeg mødt mange mennesker i forskellige livssituationer. Jeg har kendskab til hvilken hjælp og hjælpemidler, man som borger kan få fra kommunen, og kender til sygdomme, deres udvikling og påvirkning af patienter og pårørende.

Jeg har stor forståelse for, at mange pårørende, af forskellige årsager, har svært ved at hjælpe i det nødvendige omfang, og at mange af mine klienter ønsker mere træning end det, der tilbydes fra det offentlige.

Jeg tager altid udgangspunkt i klientens ønsker og mål for behandling og træning. Træningen foregår i klienternes hjem, på arbejdspladsen eller hvor klienten ønsker det.
Jeg træner meget gerne udendørs, da naturen stimulerer sanserne, både hvis man bevæger sig i den, og når man lytter, ser, rører og smager.

Læs mere her om hvordan et trænings- eller behandlingsforløb foregår, og se også eksempler på områder, hvor jeg kan hjælpe mine klienter.

Ergoterapeutforeningen har lavet en kort grundfortælling om ergoterapi, og desuden denne lille film:

Frit valg af genoptræning:
Jeg er godkendt som leverandør af genoptræning efter sundhedslovens § 140. Det betyder, at jeg kan tilbyde basal genoptræning efter genoptræningsplan, hvis kommunen ikke kan tilbyde genoptræning senest 7 hverdage efter udskrivelse fra sygehus. Se mere på www.fritvalgservice.dk eller www.mingenoptræning.dk.
Jeg tilbyder herigennem genoptræning af almen svækkelse, geriatri og neurologi.

Faglig baggrund:
Jeg har arbejdet som ergoterapeut indenfor ældreområdet, trænet mennesker med hjerneskader og arbejdet med udviklingshæmmede voksne.
Jeg har desuden erfaring som mentor ved afklaring af jobmuligheder og givet støtte til voksne med autisme og ADHD.

Jeg har undervist i dysfagi, ergonomi samt lavet arbejdspladsvurderinger.

Jeg er autoriseret ergoterapeut og medlem af Ergoterapeut Foreningen.