08/05/2018

Genoptræning i eget hjem – hjælp til selvhjælp

Ergoterapeutisk genoptræning og behandling kan hjælpe i mange situationer

Du er blevet alene

 • Du er blevet alene og der er mange ting du skal have styr på, haven, maden, hjemmet, dig selv.
 • Du vil helst klare dig selv, men tingene er ved at vokse dig over hovedet.
 • Du kontakter mig. Vi lægger sammen en plan for hvilke ting, der er vigtigst for dig at gøre og hvad skal der til for, at du selv kan gøre tingene. Du kan få praktisk hjælp af mig og min hjælp fortsætter så længe du har behov for det.
 • Jeg har som ergoterapeut erfaring med at finde ressourcer hos de mennesker jeg arbejder sammen med, samt med at sætte opnåelige mål.

Du er blevet opereret

 • Du er kommet godt i gang efter din operation og har afsluttet din genoptræning.
 • Du vil gerne have endnu mere træning, så du kan klarer endnu flere ting som tidligere. Det kan være at gå i skoven, tage bussen eller at gå på indkøb.
 • Du kontakter mig, og vi lægger sammen en plan for, hvordan du kommer i gang med det du gerne vil.
 • Som ergoterapeut tilrettelægger jeg genoptræningen sammen med dig. Jeg vil med baggrund i min faglighed finde udfordringer, som bringer dig videre og jeg støtte dig hele vejen.

Du har været syg

 • Du har været syg gennem længere tid og har svært ved at overskue og have kræfter til at gøre de ting du gerne vil. Det kan være at pleje dig selv, holde hus og have, at komme ud af huset på indkøb eller til fritidsaktiviteter.
 • Din familie bor lang væk og har svært ved at afse tid til at komme og hjælpe dig.
 • Du kontakter mig og sammen lægger vi en plan, som indeholder målsætning, genoptræning, vurdering af hjælpemidler og praktisk hjælp.
 • Jeg kan som ergoterapeut, tilrettelægge en genoptræning tilpasset dine behov, vurdere behov for hjælpemidler som kan gøre ting lettere for dig og ikke mindst hjælpe dig med at sætte mål, så hverdagen bliver lettere at overskue.

Din ægtefælle er syg

 • Din ægtefælle er alvorligt syg, hjemmeplejen kommer flere gange dagligt. Det er hårdt for jer begge.
 • Jeg kan komme og hjælpe jer med at få hverdagen til at fungere på trods af sygdom. Jeg kan hjælpe med yderlige kontakt til kommunen. Jeg har al den tid I ønsker og kan hjælpe både dig og din ægtefælle i den svære tid.
 • Min baggrund som ergoterapeut gør at jeg kan støtte både dig og din ægtefælle. Jeg har viden om mange sygdomme fra mit arbejdet på sygehus, i hjemmeplejen og på plejehjem.
 • Jeg kender til hjælpemidler og kommunens tilbud.
 • Jeg kan være hos din ægtefælle, imens du gør noget andet.
 • Jeg kan hjælpe dig og din ægtefælle med at samle op på alle de informationer I får fra hjemmepleje, sygeplejersker og læger.

Du har fået en demens sygdom

 • Du har fået demens.
 • Du vil gerne fortsætte din hverdag bedst muligt og du ved at fysisk træning kan udsætte demens.
 • Jeg kan hjælpe dig med at gøre hverdagen mere overskuelig og med at finde en træning som passer til dig og dine behov.
 • Jeg har som ergoterapeut deltaget i udredninger af demente samt arbejdet sammen med demente i mange sammenhæng.
 • Jeg har viden om de forskellige demensformer, hjælpemidler til demente og stor erfaring med de ændringer sygdommen kan gøre ved den demente og de pårørende.

Du har ikke så mange kræfter

 • Du har fået svært ved at åbne flasker, nå ned til gulvet, fjerne ukrudt eller noget helt andet.
 • Jeg kan som ergoterapeut hjælpe dig med at se på arbejdsstillinger og indretning af dit hjem.
 • Min erfaring gør at jeg kan anbefale hjælpemidler, som kan hjælpe dig i din hverdag.

Du skal hjem fra sygehuset

 • Du skal udskrives fra sygehuset og er bekymret for hvordan det bliver at komme hjem igen.
 • Jeg kan gøre din udskrivelse mere tryg. Jeg kan besøge dig på sygehuset, deltage i samtaler, være hos dig, når du kommer hjem og jeg kan besøge dig flere gange efter udskrivelsen. Jeg kan tilbyde vejledning og træning, så din hverdag igen kommer til at fungere.
 • Jeg har som ergoterapeut gennem flere år fulgt mange patienter hjem fra sygehuset.
 • Jeg har i hjemmet hjulpet patienten med at undersøge hvordan det efter indlæggelse er at komme rundt i hjemmet, gå på trapper, komme rundt med rollator samt hvordan det går med at komme ud og ind af sin egen seng, på toilettet og i bad.

Dine nærmeste har brug for hjælp

 • Din moster, farfar, mor eller anden nær slægtning er blevet syg.
 • Du har travlt med dit job, din familie, jeres fritidsinteresser og har svært ved at tage fri fra arbejde.
 • Din pårørende har fået endnu en indkaldelse til samtale hos lægen, eller har svært ved at klarer ting i hverdagen.
 • Du har mulighed for at kontakte mig, så jeg, efter aftale med din pårørende, kan være den som hjælper med at få hverdagen til at fungere og deltager i samtaler hos læger.
 • Jeg har som ergoterapeut siddet med ved mange samtaler og har ofte hjulpet patient og pårørende med at huske og måske oversætte det, som blev fortalt af læge og sygeplejerske.
 • Jeg kan sætte mål for hverdagen og lave træning, som er tilrettet din pårørende.

Sådan foregår et trænings- eller behandlingsforløb typisk:

Trænger du selv til praktisk hjælp eller genoptræning, eller er du pårørende til én der trænger, så kontakt mig for en uforpligtende og konkret snak om dit behov.

Jeg kommer hjem til dig, og sammen sætter vi mål og lægger en plan for din fysiske eller kognitive genoptræning.

Undersøgelse, behandling, afprøvninger og træning foregår hos dig eller med udgangspunkt fra dit hjem.
Jeg laver efter hver samtale eller besøg et journalnotat, sammen med dig, disse gemmes efter gældende regler.
Dermed kan vi følge udviklingen frem imod målet.

genoptræning med Personlig Ergoterapi